Burn-out aanbod

 170106-burnout-02


M e n s t o t M e n s                                                                             kennis, inzicht & tools bij burn-out

lezing met voorlichting over burn-out TRAJECT

Wij(= Marcus van den Roovaart en Pieter de Koning) geven lezingen over burn-out voor instellingen en bedrijven, en spreken vanuit meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van zowel individuele als groepsprocessen. De volgende vragen komen aan bod

  • wanneer spreken we van een burn-out
  • hoe kan een burn-out ontstaan
  • hoe kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen
  • wat is er nodig voor herstel

Bij belangstelling neem contact op met een van ons:

Marcus van den Roovaart 06-43 27 79 55

Pieter de Koning 06- 11 495 796

Burn-out als ernstig signaal

Heb je maar weinig energie om aan de dag te beginnen? Is de motivatie weg of voel je niets meer? In onze samenleving raakt een groeiend aantal mensen overspannen of burn-out. Men spreekt al van 14 % van de Nederlanders. Een burn-out is misschien wel de laatste kans om jezelf serieus te nemen en te luisteren naar het gevoel dat er iets niet goed meer gaat…

Wat is burn-out?

Stress kan in een aantal jaren zo hoog oplopen, dat het lichaam opgebrand raakt. Burn-out is een ingrijpende fysieke, psychische én emotionele ontregeling waarin je terecht kan komen. Er zijn verschillende stadia waarin allerlei klachten kunnen ontstaan die je misschien niet direct als zodanig herkent. Denk aan transpireren, hyperventilatie, hoofd -of rugpijnen, slaapproblemen, algeheel gevoel van falen, geïrriteerdheid, angsten, depressieve – en minderwaardigheid gevoelens, en problemen met concentratie en korte termijngeheugen.

Herstel bij burn-out

Misschien ben je nog niet burn-out, maar herken je wel deze signalen?

Het traject  M e n s  t o t  M e n s is een rijke investering in jezelf. Je werkt aan herstel én geeft een sterke implus aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je weet na dit traject beter waar jouw grenzen liggen en met groeiend zelfinzicht werk je aan een gezonde lifestyle mét tools hoe om te gaan met stress. Dit werkt door in alles wat je leven inhoud en zin geeft, van levensenergie tot relaties tot efficiency op je werk. M e n s  t o t  M e n s Wij zijn gespecialiseerd in diagnose en behandeling in verschillende stadia bij burn-out.

M e n s t o t M e n s

Wij zijn gespecialiseerd in diagnose en behandeling in verschillende stadia bij burn-out.

M e n s t o t M e n s is een traject waarin wij samen met jou werken aan een duurzaam resultaat. Er is bereidheid en wilskracht voor nodig om gedragspatronen te doorbreken en burn-out te overwinnen. Daarbij is hulp onontbeerlijk en dat weten wij uit eigen ervaring. Wij werken vanuit ons hart naadloos samen en zijn onverzettelijk om met vaart en gevoel voor humor tot resultaat te komen.

Groepsproces en feedback

Wij gebruiken de kracht van een groepsproces waarin communicatie van mens tot mens centraal staat: verdiepen met elkaar en leren van elkaars ervaringen. Meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van zowel individuele als groepsprocessen, leert dat dit de snelste route is voor herstel op alle niveaus.

Het thuisfront inclusief

Het thuisfront heeft ook te maken met de burn-out en dat is niet altijd even makkelijk. Daarom betrekken wij ook de eventuele partner in het traject. Deze aanpak vergroot en versnelt de kans op structureel herstel.

Cliënten ervaringen

‘Het deel uitmaken van een groep heeft zeker bijgedragen aan de (h)erkenning en acceptatie van de ‘ziekte’ burn-out. De veiligheid, van en binnen de groep, zorgde ervoor dat ik mijn zelfbeeld en eigenwaarde meer heb teruggevonden.’ (R.M. Gezinsvoogd)

‘De trainers zijn een goede combinatie waarbij heel duidelijk opgaat dat 1+1=3 kan zijn.’ (K.M. Persvoorlichter)

‘De begeleiding en aanmoediging in de nazorg vond ik erg fijn. Ongedwongen en zeer begaan met mijn herstel. Veel dank voor de liefdevolle benadering en gepassioneerde wijze waarop jullie werken.’ (C.W. HR adviseur)

‘Het feit dat ook mijn partner is betrokken bij mijn herstelproces, is heel belangrijk voor ons geweest.’ (M.B. Actrice).

Trainingstraject

Het traject bestaat uit 4 blokken verdeeld over 3 maanden, met afsluitend 2 terugkomdagen. Elk blok heeft een gestructureerd programma met ruimte voor beweging, ontspanning en slapen. In de periode tussen de blokken in kan het geleerde thuis worden geïntegreerd en toegepast.

Gratis intake

Wij doen een gratis intake met een scherpe diagnose. De stress waar iemand aan blootstaat is vaak wel de directe aanleiding, maar zelden de oorzaak bij burn-out. Onderliggende factoren worden in kaart gebracht met advies voor een hersteltraject.


M e n s t o t M e n s  is een product van sparktofire.nl en praktijkdekoning.nl.

KvK 57251312 / BTW NL852501638B01

Contact: Marcus van den Roovaart  – M 06 43 277 955