Burn-out aanbod

 170106-burnout-02


                                                                         kennis, inzicht & tools bij burn-out

lezing met voorlichting over burn-out TRAJECT

Wij(= Marcus van den Roovaart en Pieter de Koning) geven lezingen over burn-out voor instellingen en bedrijven, en spreken vanuit meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van zowel individuele als groepsprocessen. De volgende vragen komen aan bod

  • wanneer spreken we van een burn-out
  • hoe kan een burn-out ontstaan
  • hoe kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen
  • wat is er nodig voor herstel

Bij belangstelling neem contact op met een van ons:

Marcus van den Roovaart 06-43 27 79 55

Pieter de Koning 06- 11 495 796

Burn-out als ernstig signaal

Heb je maar weinig energie om aan de dag te beginnen? Is de motivatie weg of voel je niets meer? In onze samenleving raakt een groeiend aantal mensen overspannen of burn-out. Men spreekt al van 14 % van de Nederlanders. Een burn-out is misschien wel de laatste kans om jezelf serieus te nemen en te luisteren naar het gevoel dat er iets niet goed meer gaat…

Wat is burn-out?

Stress kan in een aantal jaren zo hoog oplopen, dat het lichaam opgebrand raakt. Burn-out is een ingrijpende fysieke, psychische én emotionele ontregeling waarin je terecht kan komen. Er zijn verschillende stadia waarin allerlei klachten kunnen ontstaan die je misschien niet direct als zodanig herkent. Denk aan transpireren, hyperventilatie, hoofd -of rugpijnen, slaapproblemen, algeheel gevoel van falen, geïrriteerdheid, angsten, depressieve – en minderwaardigheid gevoelens, en problemen met concentratie en korte termijngeheugen.