Brainspotting

Wat is Brainspotting?

Brainspotting is een effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades, waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.

Brainspotting is een psychotherapeutische methode, ontdekt en ontwikkeld door David Grand, die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen. Oftewel: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

‘Brainspotting’ is een krachtige en effectieve behandelwijze gericht op het lokaliseren en oplossen van emotionele en lichamelijke blokkades en trauma. Door middel van ‘Brainspotting’ worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd en geharmoniseerd, geïntegreerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost. De methode maakt onder meer gebruik van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.

De voordelen van Brainspotting:

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van clienten
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( prae-cognitieve en prae-verbale gebieden)
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Minder risico op hertraumatisering
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes.

Wat is een ‘Brainspot’?

Een ‘Brainspot’ is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein.

Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de ‘Brainspot’ in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Wanneer een ‘Brainspot’ gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurt buiten de bewuste waarneming van de cliënt om. De reflexieve reacties die zich voordoen terwijl de cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma, de emotionele kwestie, dan wel het lichamelijk ongemak, is een aanwijzing dat de ‘Brainspot’ is gelokaliseerd en geactiveerd. Door de oogpositie vast te houden wordt de ‘Brainspot’ gestimuleerd terwijl de cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. Er bestaat een grote hoeveelheid aan reflexreacties: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten, hand- en voetbewegingen. Het zijn allemaal indicatoren voor de aanwezigheid van een relevante ‘Brainspot’. ‘Brainspotting’ kan zowel met een oog als ook met twee ogen worden toegepast. Bovendien zijn er verschillende technieken om diverse oogposities te lokaliseren en te activeren.

In mei 2016 ben ik gecertificeerd om Brainspotting bij cliënten toe te passen.

Wat zeggen cliënten over brainspotting bij Pieter?

“De kracht van de sessies waren de begeleiding van Pieter, zijn aanwezigheid, en de “techniek” die zijn werk deed. Ik ben heel diepgegaan, ik ben op een heel diep niveau aangeraakt, en heb kunnen loslaten, wat mij op mijn thema in de weg zit. Zonder woorden, puur mijn ervaring die opgeslagen ligt in diepere lagen van mijn bewustzijn.

Met woorden kom je daar niet, maar via brainspotting heeft mijn onderbewuste opgeruimd, en hard gewerkt. Ik vond het een fantastische ervaring! En de begeleiding en aanwezigheid van Pieter was top!”

M.A. te U.

“Verbluffend hoe een eenvoudige techniek zo enorm veel kan aanzetten. Het heeft mij veel gebracht. Pieters aanwezig zijn ervoer ik als liefdevol, kundig en essentieel. Hij moedigde me nagenoeg zonder woorden aan om me te concentreren op mijn thema en dat werkte heel goed. Ik kon me verbinden met hetgeen zich aandiende van binnenuit, en tegelijk kon ik er als het ware doorheen kijken. Er gebeurde iets wezenlijks in mij, een herschikken op een niveau waar je met een gewoon gesprek niet komt. Een fantastische ervaring die me weer heeft doordrongen van een gevoel dat je als mens zoveel kunt doen om je leven écht te leven. Dank je wel Pieter!”

C.S. te G.

“Brainspotting was voor mij helemaal nieuw en heeft me bewust gemaakt van een onbewuste angst die mij erg in de weg zat. Dit heeft me veel  inzicht in mijn gedrag gegeven en ik merkte dat deze angst gaandeweg aan kracht verloor. Pieter ervaar ik als zeer integer, liefdevol en oprecht in zijn compassie waardoor ik me makkelijk aan de sessies kon overgeven.”

J.K. te A.